Translate

Bulgarian Czech Dutch English French German Greek Romanian Russian
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

 

 

 

В историята този път е известен като Виа Траяна - Траянов път.

Счита се, че името на римския император чрез пътя преминава в името на днешния град Троян.
Според Певтингеровата карта, съставена през II век и редактирана през IV ВЕК, в земите на днешния Троянски край били издигнати три станции - кастел Состра при село Ломец, Ад Радицес в
местността" Шамака" при махала Камен мост и Монтемно на Беклемето, в местността "Карцовия бук".

 

 

Доказателство за голямото значение, което Рим отдава на пътя Виа Траяна е сведението, че в края на II век и първата половина на III век в една предпланинска крайпътна станция е разположен гарнизон от близо 500 войници и офицери, половината от които конници. Пътят Виа Траяна наистина потъва в забвението на отминалите столетия, но край него обитателите на земите от двете страни на планината отъпкват Троянската пътека, която предшества Улпий Траян използвал често пътя през Троянския проход,

съществувал вероятно още през периода V-III век пр. Хр. Той свързвал Филипополис с Ескус и Нове на река Дунав.
В историята този път е известен като Виа Траяна - Траянов път.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web design: © Boyan Vladovski